Garantie op producten uit de DEFLIFE-shop

 

 1. De door Deflife aangeboden garantie is overeenkomstig de garantie die leveranciers en/of fabrikanten op product(en) aanbieden. Deze garantie wordt door Deflife aan de klant verstrekt bij de levering van product(en). De garantie van Deflife kan op geen enkele wijze afwijken van de garantie van leveranciers en/of fabrikanten op product(en).
 2. Voordat product(en) in aanmerking komen voor garantie dient een autorisatienummer te worden verkregen. Een autorisatienummer kan worden verkregen via customersupport@deflife.com.
 3. Garantie bestaat, tenzij leveranciers en/of fabrikanten van desbetreffende product(en) een afwijkende garantie bieden, uitsluitend uit:
  • reparatie van product(en);
  • het kosteloos ter beschikking stellen van gelijksoortige product(en); of indien niet mogelijk
  • het crediteren van het door de klant betaalde bedrag voor product(en).
 4. Garantie geldt voor materiaal fouten en/of fouten in de fabricage.
 5. Ter garantie aangeboden product(en) artikelen worden op kosten van de klant te worden aangeboden aan Deflife, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Kosten voor de verzending van ter garantie aangeboden product(en) komen voor rekening van Deflife. Indien de garantieclaim bij de leverancier en/of de fabrikant door die leverancier en/of fabrikant, onder overlegging van diens onderzoeks- en/of conclusierapport, wordt afgewezen, komen deze verzendkosten alsmede eventuele onderzoekskosten of andere kosten die de leverancier en/of fabrikant doorberekend aan Deflife voor rekening van de klant.
 7. Kosten voor eventuele de- en montage worden door Deflife op geen enkele wijze vergoed, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De klant kan geen aanspraak maken op de garantie in de volgende gevallen:
  • product(en) door koper of derden op eniger wijze is bewerkt;
  • product(en) op kennelijk ondeskundig wijze of kennelijk onjuiste wijze al dan niet door derden is/zijn gemonteerd; of
  • het voertuig waarin of waarop product(en) is/zijn gemonteerd, na montage oneigenlijk is gebruikt of op kennelijk ondeskundige wijze, waardoor product(en) defect is/zijn geraakt.